21/06/2022 16:55

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đến năm 2035

Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn giai đoạn đến năm 2035 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 22/10/2020.

Phạm vi lập quy hoạch 

Theo quyết định, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích thuộc ranh giới hành chính huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tổng diện tích của huyện là 292,16km2; bao gồm 19 đơn vị hành chính (thị trấn Nam Đàn và các xã: Nam Hưng, Nam Nghĩa, Nam Thái, Nam Thanh, Nam Anh, Nam Xuân, Nam Lĩnh, Nam Giang, Nam Cát, Nam Kim, Kim Liên, Xuân Hòa, Hùng Tiến, Hồng Long, Xuân Lâm, Khánh Sơn, Thượng Tân Lộc, Trung Phúc Cường).

Phía bắc huyện Nam Đàn giáp huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; phía nam giáo huyện Hương Sơn và huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; phía đông giáp huyện Hưng Nguyên và huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; phía tây giáp huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 

Tính chất vùng 

Huyện là vùng phát triển kinh tế tổng hợp với các thế mạnh về du lịch, công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp trang trại... gắn với trục kinh tế chủ đạo QL46 nối thành phố Vinh với cửa khẩu Thanh Thủy và dọc 2 bên bờ sông Lam.

Huyện là vùng phát triển du lịch - dịch vụ gắn với bảo tồn và phát huy giá trị quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Huyện Nam Đàn nắm giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh khu vực phía tây của TP Vinh; huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và trung tâm du lịch quốc gia vào năm 2025.

Các dự báo phát triển vùng 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2019 - 2025 đạt khoảng 10%/năm, giai đoạn 2026 - 2035 dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng trên 12%/năm.

Về cơ cấu kinh tế, đến năm 2025 cơ cấu ngành Nông, lâm, thủy sản đạt 35%, ngành công nghiệp, xây dựng đạt khoảng 23% và ngành dịch vụ đạt khoảng 42%. Đến năm 2035, cơ cấu ngành Nông, lâm, thủy sản đạt 25%, ngành công nghiệp, xây dựng đạt khoảng 30% và ngành dịch vụ đạt khoảng 45%.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 dự báo đạt khoảng 110-115 triệu đồng/người/năm; đến năm 2035 đạt khoảng 125 - 150 triệu đồng/người/năm. 

Về dân số, dự báo đến năm 2035 dân số toàn huyện dự báo đạt khoảng 200.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 61.500 người (bao gồm 3 đô thị là đô thị Nam Đàn loại IV, đô thị Nam Giang, đô thị Phúc Cường loại V), tỷ lệ đô thị hóa khoảng 30,75%. 

XEM và TẢI VỀ  quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn ở dưới đây:    

  - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:   

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian vùng huyện Nam Đàn. 

Quỳnh Chi
QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO