07/07/2024 16:52

11% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024

Kết quả kinh doanh trong quý II của các ngân hàng có cải thiện nhưng chưa rõ nét và được như kỳ vọng, tuy nhiên hơn 86% tổ chức tín dụng kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận trong cả năm 2024.

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây cho thấytình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý II có cải thiện nhưng chưa thực sự rõ nét so với quý I và chưa đạt được như kỳ vọng củatổ chức tín dụng (TCTD).

Cụ thể, có khoảng 70 - 75,5% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý III và cả năm 2024. Tính trong cả năm 2024, 86,2% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2023, bên cạnh đó, vẫn có 11% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm và 2,8% ước tính lợi nhuận không thay đổi. 

Các TCTD cho biết nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng (nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán, thẻ và nhu cầu thanh toán) được các TCTD nhận định chỉ phục hồi nhẹ trong quý II/2024, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng.

Trong đó, nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ được nhận định “cải thiện” nhiều hơn so với nhu cầu vay vốn trong cùng kỳ. Tại thời điểm cuối 1uý II/2024, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp được nhận định cao hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và TCTD khác.

Các TCTD dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng có thể “cải thiện” tốt hơn trong quý III/2024 so với quý II/2024 và trong năm 2024 so với năm 2023 khi nền kinh tế có nhiều diễn biến tích cực và phục hồi, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “cải thiện” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 3,3% trong quý III/2024 và tăng 10,1% trong năm 2024, cao hơn mức dự báo 9,9% ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 3,7% trong quý III/2024 và tăng 14,1% trong năm 2024, điều chỉnh tăng 0,47% so với mức dự báo 13,6% tại kỳ điều tra trước.

Trong quý II, các TCTD cho biết tỷ lệ nợ xấu tiếp tục có biểu hiện“tăng nhẹ”, chưa đạt được kỳ vọng “giảm nhẹ” như kết quả tại thời điểm quý I, con số này được kỳ vọng sẽ giảm trong quý III.

Cùng với đó, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được các TCTD nhận định tiếp tục “tăng” trong quý II/2024 và dự báo tiếp tục xu hướng “tăng nhẹ” trong quý III. Đánh giá tổng thể năm 2024, các TCTD dự báo mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục tăng nhẹ, nhưng tốc độ tăng MBRR đã chậm lại nhiều so với năm 2023

Kết quả điều tra cũng cho thấy, nhiều TCTD đã hoặc dự kiến tăng nhẹ lãi suất huy động, tính chung cả năm 2024 vẫn dự kiến giảm nhẹ lãi suất huy động so với cuối năm ngoái, trong khi đó các TCTD tiếp tục dự kiến giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Các TCTD cho biết đã điều chỉnh giảm lãi suất biên hơn so với phí dịch vụ. Giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ được các TCTD dự kiến giữ ổn định trong quý III, cả năm 2024 và được dự báo tăng nhẹ trở lại trong năm 2025.

H.T